רואה חשבון אודות צור קשר
רואה חשבון
ייעוץ טלפוני : 050-4988998

קבלו ייעוץ ראשוני מאת
רואה חשבון!שם : טלפון : עיר :
 
 
כתבות בנושאי ראיית חשבון
הצהרת הון
הצהרת הון ראשונה
דו"ח שנתי למס הכנסה
עריכת דוחות כספיים
פתיחת תיק במע"מ
פתיחת עוסק מורשה
רו"ח
דו"ח מקוון למס הכנסה
רואה חשבון פתח תקווה

טל: 050-4988998
ההבדל בין פתיחת עוסק פטור עוסק מורשה
פתיחת תיק ברשויות המס על ידי רואה חשבון מקצועי ומנוסה - איך פותחים עוסק מורשה
פתיחת תיקים ברשויות המס!
שירותי הנהלת חשבונות!
הכנה והנפקת משכורות לעובדים!
הגשת דוחות שנתיים!
הכנת דו"ח הצהרת הון!
החזרי מס לשכירים!
יצירת קשר עם רואה חשבון

הצהרת הון - דוח על נכסים והתחייבויות

הצהרת הון – היא דיווח של תושב ישראל לרשות המסים על הנכסים וההתחייבויות הנמצאים בבעלותו
בתאריך מסוים:
 •הדוח הוא ליום 31.12 ומוגש לפי דרישה (לפי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה) בלבד של שלטונות המס.
 •הגשה תוך 120 יום ממועד הדרישה , לפי אורכה אוטומטית או אורכה מבוקשת.
 •הדוח בעיקרו ערוך על בסיס מחירי העלות ההיסטורית ולא על פי שווים הריאלי למועד הדוח.
 •הדרישה להגשת הצהרת הון ברובה מופנית לעצמאים או לבעלי שליטה בסמוך לפתיחת התיק במס הכנסה .
 •הדרישה המקובלת הינה אחת ל- 5 שנים .

המטרה כללית
הצהרת הון משמשת כמכשיר נוסף המסייע לרשויות המס להסיק מסקנות לגבי הכנסות לא מדווחות .
למעשה הצהרת הון מודדת את השינוי בנכסים ובהתחייבויות של בעל העסק בן זוגו וילדיו מתחת לגיל 18.
בהשוואה לדוחות קודמים .

הצהרת הון ראשונה


הצהרת הון ראשונה מהווה בסיס להצהרות הון הבאות ולכן יש חשיבות רבה לציין את כל הנכסים שיש לנישום.קיימת נטייה "לניפוח" הנכסים ב- הצהרת הון הראשונה .
חובה לבצע בדיקת סבירות ביחס לנתונים האישיים,נתונים לא סבירים יגררו דרישה להגשת דוחות שנתיים לשנים קודמות.
מבנה כללי של הדוח
 •רכוש והתחייבויות בעסק בו לא נערך מאזן.
 •רכוש והתחייבויות בעסק בו נערך מאזן.
 •רכוש והתחייבויות פרטיים.
 •פרטים כלליים- כספת, ייפוי כוח וכו'.

הצהרת הון : חלק ראשון - עסק ללא מאזן
 •רכוש קבוע - לפי טופס פחת מעודכן.
 •רכוש שוטף – מלאי, חייבים, לקוחות, שטרות והמחאות עם זמן פירעון עתידי.
 •קופה ובנקים - אם מתנהל חשבון עסקי, יתרות עו"ש, מט"ח, הלוואות, כרטיסי אשראי.
 •התחייבויות - ספקים, זכאים, מוסדות, עובדים.

הצהרת הון : חלק שני - עסק עם מאזן
 •השקעות בעסק פרטי - עצמאי ,
 •הנהלת חשבונות כפולה עם דוחות כספיים.
 •השקעות בשותפויות.
 •השקעות בתאגידים משפטיים.
בכל אחד מההשקעות יש לקחת בחשבון את ההשקעה בהון המניות, הלוואות בעלים וחשבון יתרות חובה או זכות .

הצהרת הון : חלק שלישי - רכוש והתחייבויות פרטיים
 •נכסי נדל"ן - כולל שיפוצים מעל 6,000 ₪.
 •חייבים - חברים, קרובי משפחה אחרים.
 •מזומנים ובנקים.
 •תוכניות חיסכון, קופות גמל ביטוחי חיים - חלק העובד בלבד.
 •כלי רכב, שייט, טייס.
 •תכולת בית ותכשיטים.
 •זכאים - חברים, קרובי משפחה, בנקים וכו'.
 •השקעות בניירות ערך בבורסה, השקעות ומזומנים במטבע חוץ.

הסברים לשינוי בהון נובעים ממספר סיבות :
ההכנסות של התא המשפחתי מתוך הדוחות השנתיים בניכוי מסים ודמי ביטוח לאומי ששולמו, בתוספת
הכנסות פטורות (לדוגמא :קצבאות, שכר דירה פטור וכו ,)בניכוי הוצאות מחייה

תשומת לב להסכמי מס ותוספת הכנסות שנקבעו על ידי פקיד שומה ,הוצאות והכנסות שתואמו בדוחות השנתיים.
 
הסברים נוספים אפשריים
 •מימוש רכוש קבוע ברווח ופעולות בשוק ההון.
 •ריבית שנצברה על תוכניות חיסכון שנפרעו,
 •רווח שנצבר ממשיכת קרנות השתלמות וקופות גמל.
 •ריבית רעיונית על הלוואות בעלים.
 •זכייה בפיס, לוטו, טוטו.
 •ירושות ומתנות.

הצהרת הון טבלאות מחייה להורדה: 2006 | 2007 | 2008 | 2009

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ומתן ייעוץ.
נכתב על ידי אלכסנדר מריק – מבקר חשבונות (משרד רואה חשבון ושות' רו"ח )רואה חשבון

לקבלת שירות ממשרד רואה חשבון הקרוב לאזור המגורים נייד : 050-4988998

דואר אלקטרוני : webon@webon.org.il

הצהרת הון
★ ★ ★ ★ ★
NaN/5 הצבעות  0
חלש מעולה


מלאו פרטים בטופס בצד שמאל ותקבלו ייעוץ ראשוני לעסק ללא עלות!