רואה חשבון אודות צור קשר
רואה חשבון
ייעוץ טלפוני : 050-4988998

קבלו ייעוץ ראשוני מאת
רואה חשבון!שם : טלפון : עיר :
כתבות בנושאי ראיית חשבון
משרד רואה חשבון
קיים מסוף שנות ה 80 בתל אביב ומשרת לקוחות עצמאיים חברות , המשרד נותן שירותי ייעוץ במיסים ביקורת דוחות כספיים והכנת דוחות שנתיים לחברות ועצמאיים שירותי הנהלת חשבונות וכל הליווי המקצועי המתבקש לאורך חיי העסק
כאשר אומרים רואה חשבון טוב למה מתכוונים?
פתיחת תיק ברשויות המס על ידי רואה חשבון מקצועי ומנוסה - איך פותחים עוסק מורשה
פתיחת תיקים ברשויות המס!
שירותי הנהלת חשבונות!
הכנה והנפקת משכורות לעובדים!
הגשת דוחות שנתיים!
הכנת דו"ח הצהרת הון!
החזרי מס לשכירים!
יצירת קשר עם רואה חשבון

ביקורת דוחות כספיים

ברוכים הבאים לאתר רואה חשבון בשבילך !
בעמוד זה נפרט על ביקורת דוחות כספיים, מה זה אומר?ואיזה נתונים נכללים בביקורת?

ספירת מזומנים בביקורת דוחות כספיים:
את כל יתרת המזומנים הנמצאים בקופת העסק, עליכם להפקיד בבנק עד ליום האחרון של פעילות העסק. מקסימום עד למחרת בבוקר. עליכם להכין רשימה מסודרת של שיקים דחויים ושטרות שיימצאו בקופת העסק בסוף יום העסקים האחרון, הרשימה תכלול את מספר השקים והשטרות, את שם החותם, את שם המסב האחרון, את הבנק, את מועד הפירעון והסכום.

ספירה והערכת מלאי בעסק בביקורת דוחות כספיים:
עליכם לספור את המלאי שבעסק ביום באחרון לשנת המס.ספירת המלאי תכלול את כל הטובין השייכים לעסק .

עדכון הרישומים בספרים בעת הגשת ביקורת דוחות כספיים:
עליכם לעדכן את כל הרישומים בספרי הנהלת החשבונות. עליכם לרשום את ההכנסות וההוצאות שנצטברו והשייכים לשנת הכספים שהסתיימה, גם אם הם עוד לא התקבלו או לא שולמו בפועל. עליכם לתאם את הרישומים בספרים ובכרטסת מלאי בתוספת לרישום בהנהלת החשבונות.

חישובי משכורות, ניכויים והוצאות נלוות לביקורת דוחות כספיים:
עליכם לעדכן כרטיסי עובדים ולערוך ריכוז שנתי של משכורות העובדים והניכויים ולהתאים אותם לרישומי השכר בספרי החשבונות.עליכם לבדוק את טפסי 106 של העובדים, נכלול פיצויים, קופת גמל, הוצאות נסיעות, חישוב החזקת רכב, הוצאות בגדי עבודה, הוצאות שי לחגים, מזון לעובדים, פיצויים וכד' ונתאים אותם לרישומי השכר ולדיווח עבור צרכי מס ולערוך ריכוז שני. עליכם להוסיף אישורים מקופות גמל ופיצויים וביטוחי מנהלים על התשלומים ששולמו, בשנת המס ולהתאים אותם לרישום בספרי החשבונות של העובדים.
 
נוסיף בחשבון לביקורת דוחות כספיים, את התשלומים על חשבון המס באמצעות ניכוי מס במקור, בטופס אישור שנתי.וניכוי מס במקור מתשלומים לאחרים,בטופס 856 ולהתאים לרישומים בספרים.

זיכרו - אי דיוק בפרטי הדוח אשר מוגש לפקיד השומה בתשלומים החייבים בניכוי מס במקור, ביכולתו לגרום לאי הכרה בכל ההוצאה לצורכי מס.
ניכוי מס במקור לא חל על תשלומים חד פעמיים בעבור נכס או שירותים ששווים נמוך מהסכום הנקבע בחוק.
נכלול גם הוצאות עודפות בעת עריכת דוח ביקורת דוחות כספיים - אלו שאינן מוכרות לצורכי מס.
עליכם לערוך בדוח ביקורת דוחות כספיים את ההוצאות המותרות לניכוי בהגבלות מסוימות, לדוגמא:
מתנות, נסיעות לחו"ל, אחזקת רכב, אש"ל, טלפון, כיבודים ואירוח. את ההוצאות האלו נחלק לשתי קבוצות:
קבוצה אחת- הוצאות למתן טובת הנאה לעובדים
קבוצה שנייה- הוצאות בעלות אופי אישי. כך, יהיה ניתן לייחס לעובדים הוצאות של נסיעה לחו"ל, אחזקת רכב צמוד, טלפון בבית ומתנות. כל תשלום שהוא בעל אופי אישי המתווסף למשכורתם של המקבלים לצורכי חישוב מס, הופך לתוספת לשכרם וההוצאות מותרת לניכוי על ידי המשלם. אין לקזז מס תשומות על מרכיבי השכר השונים, לכן יש להוסיף את התשלום העודף לשכר הכולל מע"מ, אם המס שולם.

פקיד שומה במחלקת ניכויים, משווה את ההוצאות השנתיות והלא מוכרות, (הוצאות עודפות) לפי פקודת מס הכנסה, להוצאות אשר דווחו כל חודש כהוצאות לא מוכרות. עליכם לחשב בביקורת דוחות כספיים, חישוב סופי של ההוצאות העודפות ולדווח למס הכנסה לפני תום שנת המס, בכדי להימנע מהטלת קנסות. עליכם לדווח למס הכנסה על חוסר בתשלום.

אם משלמים יותר הסכום העודף לא יוחזר, באפשרותכם רק לצרף אותו לתשלומי המס רק אם יש רווח. יש לחשב בביקורת דוחות כספיים שווי החזקת רכב, לפי הקריטריונים הנתונים ברשויות המס, לחישוב שווי השימוש ברכב.הוצאות לינה נחשבות ממרחק של 100 ק"מ ממקום העבודה או מקום המגורים, או באישור פקיד השומה חישוב ההחזר לפי הקריטריונים במס הכנסה.

הוצאות כיבוד קל: משקאות קרים וחמים, עוגיות וכו'. ארוחות עסקיות לאורח לא יחשבו.
בדוח ביקורת דוחות כספיים נכניס לחישוב הוצאות מתנות ללקוחות, עליכם להכין ולהגיש לפקיד השומה רשימה של מקבלי המתנות, ורשימת העובדים שקיבלו מתנות לרגל אירועים אישיים.לפי תקנות מס הכנסה, אפשר לנכות הוצאות למתנות, אשר ניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות, בשיעור של עד 200 ש"ח לשנה, לאדם אחד.

עד 15 דולר לשנה לאדם, אם המתנות ניתנו מחוץ לישראל. על הרשימה להיות מדויקת, ובעלת יחס סביר בין מחיר המתנה לבין היקף העסקים המתנהלים עם אותו לקוח. עליכם לדאוג לרישום פרטי המקבל, את מקום נתינת המתנה והקבלות לאימות. חלוקת מתנות בצורה לא סבירה עלולה ליצור שאלות ובדיקת הרשויות. החזר הוצאות טלפון נייד לפי הקריטריונים במס הכנסה.

ניכויים משכר העובדים בעסק, מס ערך מוסף, עליכם לערוך התאמה בין הדוחות שהוגשו לרשויות המס לבין הרשום בספרים, במחזור החייב בדיווח למע"מ עליכם לחשב בביקורת דוחות כספיים את ההפרשות לפיצויי פרישת העובדים, הבראה וחופשות שעוד לא נוצלו לתאריך המאזן. את פיצויי הפרישה למנהלים בחברת מעטים עליכם לרשום בנפרד. תוסיפו אישורי יתרות מקופת הפיצויים ומחברות הביטוח.

ביקורת דוחות כספיים תכלול:

רישום הפרטים על חשבונות המנהלים ובעלי המניות עליכם להפריד את רישומי החשבונות האישיים של המנהלים ובעלי המניות, את הוצאותיהם, אחזקת רכב, טלפון ועוד...
עליכם להכניס נתונים לגבי כל אחד מבעלי המניות:לפרט את סכום המשכורת שקיבל כל חודש לפי טופסי 101 לכלול תשלומי ריבית להלוואות לפי הקריטריונים במס הכנסה.
עליכם לערוך מאזן בוחן לאחר רישום ביקורת דוחות כספיים.

לתיאום פגישת יעוץ עם רואה חשבון מוסמךשילחו פרטים במייל, רואה חשבון יחזור אליכם בהקדם.בהצלחה.

לקבלת שירות ממשרד רואה חשבון הקרוב לאזור המגורים נייד : 050-4988998

דואר אלקטרוני : webon@webon.org.il

ביקורת דוחות כספיים
★ ★ ★ ★ ★
NaN/5 הצבעות  0
חלש מעולה


מלאו פרטים בטופס בצד שמאל ותקבלו ייעוץ ראשוני לעסק ללא עלות!